FoxLaser - Качествен контрол
FoxLaser - Качествен контрол

Качествен контрол

Във FoxLaser контролираме прецизно всеки етап от производствения цикъл. 

Започваме с проверка на качеството на суровия материал. Работим с високачествен листов материал от Австрия, Германия, Финландия, Чехия и Швеция, а при работа с материали на клиента спазваме всички негови изисквания. 

След първи етап разкрой, проверяваме детайлите за коректно и точно изпълнение с последно поколение 2D скенер.

По време на целия производствен процес - от лазерното рязане и щанцоване, през листоогъването и праховото боядисване технолозите ни лично правят 10-кратни замервания за акуратното изпълнение на детайлите. 

Краен контрол извършваме с измервателна техника Mitutoyo и шаблони за проверка на отклонения и с програмируема трикоординатна измервателна ръка FARO Edge Arm.

В допълнение, цялата информация за управление на производствените процеси и изходящ контрол се архивира от специализиран софтуер, който позволява последващ анализ.

Това гарантира и на Вас, и на нас изключително нисък процент грешна продукция.

 

Качествен контрол

виж всички (4)